Antenski priključci, adapteri,razdelnici

8.500€

8.500€

U kompletu navedene dekove sa spiska. Numerisani su na slikama. Pogodno za montere antena. Spisak:1 – Zaštita od prenapona za satelitski receiver – 2 pakovanja, 2 i 6 – F utikač x2 – 35 pakovanja, 3 i 7 – F produžetak – 11 pakovanja, 4 i 8 – F adapter – 30 pakovanja, 13 – Koaksijalni utikač – 67 pakovanja, 14 – Koaksijalni utikač – 14 pakovanja, 9 – Koaksijalni utikač utičnica – 16 pakovanja, 5 – Koaksijalni produžetak x2 – 18 pakovanja, 18 – Koaksijalni produžetak – 6 pakovanja, 12 – Plastični razdelnik – 10 pakovanja, 11 – Metalni razdelnik – 25 pakovanja, 20 i 21 – Antenski kabl 1.5m – 27 pakovanja, 19 – FM radio antena – 6 pakovanja, 17 – Osigurači x5 (0.315 / 0.63 / 1.25 / 1.6 / 3.15 A) – 6 pakovanja, 15 – Preklopnik za dve antene – 2 pakovanja, 16 – Razdelnik sa kablom – 10 pakovanja, 22 – Mini-TV adapter – 2 pakovanja, 10 – Oslabljivač sa regulacijom 0 - -20db - 1 pakovanje. Sve skupa oko 295 pakovanja, nemačke proizvodnje.
Oglas je istekao.