Alati za pletenje žice

Dogovor

Dogovor

Alati su izrađeni od ce 1530.
Alati imaju mogućnost pletenja sa jednom ili dve žice.
Alati su sa obe strane zatvoreni sa tim da sa jedne strane imaju unutrašnji anzac za izlaz pletiva.
Izrađeni su za razne veličine kockica na pletivu od 16x16 do 80x80.
Oglas je istekao.