Predaj oglas

217 oglasa

Polaznici „BG prakse 2014” po prvi put i u Gradskom veću

Ovogodišnji poziv je upućen studentima sa 24 fakulteta Univerziteta u Beogradu, tri fakulteta Univerziteta umetnosti i jedne visoke škole strukovnih studija.