Predaj oglas

194 oglasa

Novo deficitarno zanimanje u Evropi

Pojavilo se novo deficitirano zanimanje u Evropi, a prema broju ljudi koji se za ovu profesiju traži, možemo očekivati talas odl ...

Još 100 radnih mesta u Senti

U Senti, u kompaniji Tisa Automotive biće zaposleno još 100 radnika u novoosnovanom pogonu. Mađarska kompanija Tisa Cipo je u Se ...