Zdravstveno osiguranje nezaposlenih

Zdravstveno osiguranje nezaposlenih

Svakako jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju nezaposleni jeste regulisanje zdravstvenog osiguranja, odnosno overa zdravstvene knjižice. S obzirom da se moraju poštovati propisi koje je država donela u ovom segmentu, veliki broj nezaposlenih lica, uprkos tome što nema posao mora samostalno da uplaćuje novac kako bi njihova zdravstvena knjižica bila overena.

Najveći broj mladih ljudi se već nakon 26. godine susreće sa ovim problemom. Naime, sa navršenom 26. godinom prestaje mogućnost overe zdravstvene knjižice preko jednog od roditelja. Zbog toga, ukoliko nemaju drugi osnov osiguranja, nezaposlena lica se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje tako što u najvećem broju slučajeva moraju samostalno da uplaćuju doprinose svakoga meseca. Visina mesečne uplate iznosi u proseku oko 2.000 dinara i osiguranik je dužan da do desetog u mesecu uplati ovaj iznos na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Visinu nadoknade određuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje na svaka tri meseca, pa vam pre uplate predlažemo da proverite na njihovom sajtu kolika je tačno cena, jer se može desiti da ona bude kako skuplja, tako i jefitinija od 2.000 dinara.

Zdravstvena knjižica se overava prvi put na period od tri meseca i osiguranik uplaćuje novac za dva meseca unapred, dok za treći mesec donosi uplatnicu nakon isteka overe, kao dokaz da je platio osiguranje. Nakon isteka ta tri meseca, knjižica se overava na period od šest meseci. Tada nije neophodno plaćanje osiguranja unapred, već se nezaposleno lice obavezuje da će po isteku tog vremenskog perioda priložiti uplatnice kao dokaz da je novac uplaćivan svakog meseca. Naravno postoji mogućnost da se novac uplati odjednom za svih šest meseci, tada se donosi jedna uplatnica. Ukoliko se u tom periodu nezaposleno lice zaposli, osiguranje se plaća samo do momenta zasnivanja radnog odnosa, bez obzira što je knjižica overena na duži vremenski period. Prilikom prijavljivanja na obavezno zdravstveno osiguranje, nezaposleno lice ne mora biti na birou, ali mora posedovati radnu knjižicu. Radna knjižica mora biti overena u opštini na kojoj je lice prijavljeno i u nju moraju biti uneti podaci o stručnoj spremi i stažu. Od dokumentacije je neophodno imati:
• Radnu knižicu, kao i fotokopiju prve dve strane
• Ličnu kartu (original na uvid)
• Fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (preko roditelja)
• Prijavu na zdravstveno osiguranje

Nezaposlena lica koja primaju nadoknadu sa biroa

Naravno, nezaposlena lica mogu biti i osobe koje primaju novčanu nadokanu sa biroa za nezaposlene, pa se u tom slučaju zdravstvena knjižica overava na godinu dana, ili na period do kada traje primanje te nadoknade. U tom slučaju neophodno je priložiti:
• Fotokopiju lične karte (original na uvid)
• Važeće rešenje o utvrđivanju prava na novčanu nadoknadu po osnovu nezaposlenosti od nacionalne služne za zapošljavanje
• Fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja
• Prijavu na zdravstveno osiguranje

Mogućnost da se zdravstveno osiguranje finansira iz budžeta postoji, ali je tada neophodno da lice stanuje samo i da njegovi mesečni prihodi ne prelaze iznos minimalne zarade u republici Srbiji uvećan za 30 odsto. Takođe, ukoliko nezaposlena osoba stanuje sa porodicom, njegovo osiguranje se može finansirati iz budžeta ako visina ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice ne prelazi neto minimalnu zaradu u Republici Srbiji (oko 17.000 dinara). U svakom slučaju ako lice ne stanuje samo, neophodno je da donese izvod o platama u prethodna tri meseca svakog člana domaćinstva, na osnovu čega će se utvrditi da li ono mora da plaća zdravstveno osiguranje ili ne.

Osobe koje nisu u radnom odnosu mogu svoju zdravstvenu knjižicu overavati i preko bračnog druga koji je u stalnom radnom odnosu i na taj način biti oslobođeni plaćanja zdravstvenog osiguranja. U svakom slučaju savetujemo vas da se detaljno raspitate u obližnjoj ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na vašoj opštini o uslovima i plaćanju vašeg zdravstvenog osiguranja.

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Jovana Marinovića 2, tel. 2053-830, www.rzzo.gov.rs

FILIJALA ZA GRAD BEOGRAD
Nemanjina 30, tel. 2646-022

Ispostave:
Barajevo, Svetosavska 2, Barajevo, tel. 8301-411
Voždovac, Radoslava Grujića 25, tel. 2457-568, 2457-158
Vračar, Radoslava Grujića 25, tel. 2457-829, 2459-661
Grocka, Bul. oslobođenja 22, tel. 8501-035
Zvezdara, Radoslava Grujića 25, tel. 2435-039
Zemun, Gospodska 25, tel. 2617-449
Lazarevac, 13. proleterske 17, tel. 8123-376
Mladenovac, Nikole Pašića 27, tel. 8233-740
Novi Beograd, Goce Delčeva 42, tel. 2690-133, 2670-188, 2690-384
Obrenovac, Beogradskog bataljona 10b, tel. 8721-243
Palilula, Vojvode Vuka 10, tel. 2762-881
Rakovica, Bogdana Žerajića 24a, tel. 3581-951
Savski venac, Vojvode Milenka 4, tel. 2657-237
Sopot, Kosmajska 12, tel. 8251-280
Stari grad, Dobrinjska 11, tel. 2643-522
Surčin, Kosovska 2, tel. 8440-600
Čukarica, Šumadijski trg 2, tel. 3551-126

Izvor: Halo oglasi