Yandex

Strani jezici i rečnici Subotica

1.200 din
Rejto Jeno:  A tigrisver
21.06.2019Subotica 

Rejto Jeno: A tigrisver

Korišćena knjiga, sa vidljivim znacima upotrebe, ali je kompletna, ne fale listovi. Od ovog pisca imam više romana. Šaljem kao preporučeno pismo nakon uplate cene i poštarine.

1.200 din
Rejto Jeno:  Halalsziget
21.06.2019Subotica 

Rejto Jeno: Halalsziget

Korišćena knjiga, sa vidljivim znacima upotrebe, ali je kompletna, ne fale listovi. Od ovog pisca imam više romana. Šaljem kao preporučeno pismo nakon uplate cene i poštarine.

1.200 din
Rejto Jeno:  Az ellopott szazad
21.06.2019Subotica 

Rejto Jeno: Az ellopott szazad

Korišćena knjiga, sa vidljivim znacima upotrebe, ali je kompletna, ne fale listovi. Od ovog pisca imam više romana. Šaljem kao preporučeno pismo nakon uplate cene i poštarine.

200 din
Rejto Jeno:  Menni vagy meghalni
21.06.2019Subotica 

Rejto Jeno: Menni vagy meghalni

Korišćena knjiga, sa vidljivim znacima upotrebe, ali je kompletna, ne fale listovi. Od ovog pisca imam više romana. Šaljem kao preporučeno pismo nakon uplate cene i poštarine.

800 din
Ozonviz : Sienkiewicz , I. es II. kotet
15.06.2019Subotica 

Ozonviz : Sienkiewicz , I. es II. kotet

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

400 din
Kenilworth : Walter Scott
14.06.2019Subotica 

Kenilworth : Walter Scott

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

500 din
Kilencvenharom : Victor Hugo
14.06.2019Subotica 

Kilencvenharom : Victor Hugo

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

400 din
Legy hu magadhoz : Eric Knight
14.06.2019Subotica 

Legy hu magadhoz : Eric Knight

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

500 din
A kuszobon <> Apak es fiuk : Ivan Turgenyev
14.06.2019Subotica 

A kuszobon <> Apak es fiuk : Ivan Turgenyev

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

400 din
Eros mint a halal : Guy de Maupassant
14.06.2019Subotica 

Eros mint a halal : Guy de Maupassant

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

400 din
A zold kalap : Michael Arlen
14.06.2019Subotica 

A zold kalap : Michael Arlen

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

400 din
Amig egy asszony eljut odaig : Szederkenyi Anna
14.06.2019Subotica 

Amig egy asszony eljut odaig : Szederkenyi Anna

Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon uplate cene i poštarine . Ne šaljem u inostranstvo i menjanje me ne...

500 din
Multam osvenyein : Petrik Pal
14.06.2019Subotica 

Multam osvenyein : Petrik Pal

Numerisan primerak sa svojeručnim potpisom autora. Format : 10cmx14cm, 82 stranica, izdavač: Eletjel - 1989 stanje i kvalitet vidite na snimcima. Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem. Šaljem poštom kao...

1.200 din
Rejto Jeno : Drotnelkuli gyilkossag
14.06.2019Subotica 

Rejto Jeno : Drotnelkuli gyilkossag

Korišćena knjiga, sa vidljivim znacima upotrebe, ne fale listovi. Od ovog pisca imam više romana. Šaljem kao vrednosno ili preporučeno pismo nakon uplate cene i poštarine.

1.200 din
Rejto Jeno : Vikend a pokolban
14.06.2019Subotica 

Rejto Jeno : Vikend a pokolban

Korišćena knjiga, sa vidljivim znacima upotrebe, ne fale listovi. Od ovog pisca imam više romana. Šaljem kao vrednosno ili preporučeno pismo nakon uplate cene i poštarine.

400 din
Rejto Jeno : A boszorkanymester
14.06.2019Subotica 

Rejto Jeno : A boszorkanymester

Korišćena knjiga, sa vidljivim znacima upotrebe, ne fale listovi. Od ovog pisca imam više romana. Šaljem kao vrednosno ili preporučeno pismo nakon uplate cene i poštarine.

250 din
Ertek es utopia : Bodrogvari Ferenc
13.06.2019Subotica 

Ertek es utopia : Bodrogvari Ferenc

Format : 13cmx20cm , 109 stranica , izdavač : Forum Konyvkiado - 1983 .Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno pismo nakon...

500 din
Csecsemogondozas , Gyermekneveles : Dr. Benjamin S
13.06.2019Subotica 

Csecsemogondozas , Gyermekneveles : Dr. Benjamin S

Format : 12cmx21cm , 760 stranica , izdavač : Medicina Konyvkiado Budapest 1975 . Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili vrednosno...

500 din
Anyak konyve : Dr. Pikler Emmi
13.06.2019Subotica 

Anyak konyve : Dr. Pikler Emmi

Format : 14cmx20cm , 383 stranica , izdavač : Medicina Konyvkiado Budapest 1975 .     Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili...

250 din
Romai riport : Szepesi Gyorgy - Lukacs Laszlo
13.06.2019Subotica 

Romai riport : Szepesi Gyorgy - Lukacs Laszlo

Format : 13cmx19cm , 214 stranica , izdavač : Mora Ferenc Konyvkiado Budapest 1961 .     Stanje i kvalitet vidite na snimcima . Pažljivo pogledajte predmet na snimcima i ako nešto nije jasno pitajte jer nakon slanja predmeta nikakvu reklamaciju ne priznajem . Šaljem poštom kao preporučeno ili...

Leksikoni i knjige na stranim jezicima. Rečnici engleskog, nemačkog, italijanskog, francuskog, norveškog, portugalskog i drugih jezika. - Subotica