Nikomms doo

Nikomms d.o.o. je produkt rada i truda koje od 1990. godine kontinuirano demonstriraju, kako Milutin Radenković, kao glavni i odgovorni direktor kompanije, tako i svi zaposleni koji ga prate u nastojanju da se unapredi kvalitet života ljudi kroz izgradnju stambeno-poslovnih objekata i prodaju istih po pristupačnim cenama.

Adresa
Živka Davidovića 72/a
Tel 1
063/446-263
Tel 2
063/651-010