Yandex

Španski jezik

Španski jezik

Professional english

Cena se odnosi na 8 dvočasa grupne nastave. Poluindividualna nastava (8 dvočasa) 6500 dinara. Individualna nastava (dvočas) 1300 dinara.

  • PočetakUpis u toku
  • lokacija(Beograd)
  • Cena4500 RSD
Povećajte šansu za nalaženje posla, usavršite se, steknite nova znanja i veštine, unapredite znanje stranog jezika, rada na računaru - Kursevi Halo oglasi Posao