Yandex

Usluge - ostalo Bačka Topola

od 2 din 
Selektiranje i farbanje semena
15.10.2019Bačka Topola 

Selektiranje i farbanje semena

Uslužno selektiranje i farbanje semena izlazim na teren u krugu od 30 km.

Uvođenje HACCP sistema, uslužno korišćenje faxa, pakovanje robe, cepanje drva, čuvanje objekata i druge vrste usluga pravnih i fizičkih lica na jednom mestu - Bačka Topola