Yandex

Drva za ogrev Ruma

100 €
Stablo Oraha
01.01.2021.Ruma 

Stablo Oraha

Stablo oraha, nalazi se u basti, vizuelnim pregledom nema eksera ili drugih metalnih stvari na stablu.Zainteresovanima mogu izmeriti i poslati dimenzije.

Sve vrste ogrevnog drveta, bukva, cer, hrast, grab, bagrem, jasen, prodaja. Oglasi za suva tvrda drva za ogrev i potpalu, drvena sečka, povoljna cena, dostava na adresu. Isečena ili obla drva, cepanice i oblice, mogućnost sečenja i cepanja drva na adresi kupca. - Ruma