Yandex

Centar za rasadničarstvo

Naš centar je organizaciono nastavak tradicionalne porodične proizvodnje. Osnovna delatnost je proizvodnja vrhunskog sadnog materijala savremenog sortimenta za intezivnu i visokointezivnu proizvodnju.

Naš centar poseduje sopstvene voćnjake što nam omogućava da sami pratimo celokupan sortiment sadnog materijala u praksu, da isprobavamo nove tehnologije, nove uzgojne oblike, gustinu sadnje, kao i razvoj i pomološke karakteristike novih sorti u našim mikroklimatskim uslovima. Na osnovu toga možemo da dajemo našim klijentima kompetentne informacije i savete a posebno da preporučimo proizvodno najisplativiji i tržišno najatraktivniji sortiment.

Mi u Centru za Rasadničarstvo raspolažemo sa najsavremenijom strukturom sortimenta i sopstvenim matičnim zasadima i matičnim stablima. Našu Rasadničku proizvodnju vodi visoko školovan stručni kadar koji primenjuje savremene tehnološke postupke u proizvodnji sadnog materijala. Uz stalni ekspertski nadzor proizvodng porcesa i savremeni sortiment naš Centar za Rasadničarstvo je specijalizovan za proizvodnju sadnica voća za savremeno visokointezivno voćarstvo.

Centar za Rasadničarstvo se nalazi u Šapcu (na putu Šabac – Loznica) a proizvodne parcele su Jelenči I Mrđenovcu.

Kontakt

Centar za rasadničarstvo
Tel 1

Klik za prikaz telefona