Yandex

Mlinarić

Prevoz razne robe (građevinskog materijala/mašina, poljoprivrednih mašina, selidbe itd..) do 13 tona. Dimenzije sanduka su 7.3x2.5m.

Veb sajt na kom možete da vidite usluge koje nudimo: www.mlinaric-prevoz.com