Yandex

D.O.O. "CONDOR"

Od svog osnivanja, sada već davne, 1986 godine "Condor" je oduvek bio pionir u osvajanju i implementaciji novih tehnologija na raznim poljima.

Svih godina postojanja brižno smo negovali žar i entuzijazam u otkrivanju i osvajanju novog i uspeli da ih pretočimo u pristup - da je samo najbolje dovoljno dobro !

Kontakt

D.O.O. "CONDOR"