Yandex

Fruvita d.o.o.

Kompanija Fruvita je jedan od najznačajnijih proizvođača u segmentu voćnih sokova, nektara i osvežavajučih bezalkoholnih pića sa voćnim sadržajem na tržištu Srbije. Prvi put, tržištu se predstavila 2003. godine, voćnim pozdravom Hello!