Yandex

Stari muzički instrumenti

Dogovor 
Flauta
03.05.2019Beograd 

Flauta

Prodajem pikolo Buffet flautu. Ispravna iz 1935 godine. 

Etno muzički instrumenti – gusle, frule, citre, tambure, mandoline, okarine, stare usne harmonike, harmonijumi i ostali stari muzički instrumenti.