Informatika

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Zbirka zadataka u BASIC-u

Zbirka zadataka u BASIC-u. Autor: Boško Damjanović Izdavač: Tehnička knjiga. Godina: 1987.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Informacione tehnologije

Informacione tehnologije.Izdavač: Beogradska poslovna škola. Godina: 2007.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Programski jezik PASKAL

Programski jezik PASKAL. Autor: Miroslav Ilić Izdavač: Banjaluka. Godina: 1997.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Metodika informatičkog obrazovanja

Metodika informatičkog obrazovanja sa osnovima informatike. Autor: Drago Branković. Izdavač: Banjaluka. Godina: 2003.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Leksikon - Poslovne informatike

Leksikon - Poslovne informatike. Autor: Hasan Hanić. Izdavač: Čigoja. Godina: 2006.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Arhitektura računara

Arhitektura računara. Autor: Jovan Đorđević. Izdavač: Akademska misao. Godina: 2002.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

FLASH MX 2006

FLASH MX 2006. Autor: Dragan Stojanović. Izdavač: Akademska misao. Godina: 2006.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Programski jezik - Turbo-Paskal

Programski jezik - Turbo-Paskal. Autor: Mihajlo Jauković. Izdavač: Tehnička knjiga. Godina: 2000.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Uvod u C jezik

Uvod u C jezik. Autor: Vladan Vujičić. Izdavač: Boris Kidrič. Godina: 1990.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Organizacija računara i operativnih sistema

Organizacija računara i operativnih sistema. Autor: Dejan Simić. Izdavač: fakultet organizacionih nauka. Godina: 2006.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Osnovi računarskih sistema CET 2003

Osnovi računarskih sistema CET 2003. Autor: Nenad Mitić. Izdavač: Naučna knjiga. Godina: 2003.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Programski jezici i metode programiranja

Programski jezici i metode programiranja. Autor: Jozo Dujmović. Izdavač: Naučna knjiga. Godina: 1990.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

PC Almanah softvera

PC Almanah softvera. Izdavač: PC Press. Godina: 2004.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Programski jezik DELPHI -2005

Programski jezik DELPHI -2005. Autor: Miroslav Ilić. Izdavač: PC Press. Godina: 2005.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Priručnik za AutoCAD 2007

Priručnik za AutoCAD 2007. Autor: Mira Ljubičić. Izdavač: Zoran Damjanović i sinovi. Godina: 2006.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

Oksfordski rečnik računarstva

Oksfordski rečnik računarstva. Izdavač: Nolit. Godina: 1990.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

ECDL: Tabelarni proračuni

ECDL: Tabelarni proračuni. Autor: Slobodan Šećerovski. Izdavač: Kompjuter biblioteka. Godina: 2007.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

ECDL: Baze podataka Access - 2007

ECDL: Baze podataka Access - 2007. Autor: Slobodan Šećerovski. Izdavač: Kompjuter biblioteka. Godina: 2007.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

ECDL: Prezentacija

ECDL: Prezentacija. Autor: Slobodan Šećerovski. Izdavač: Kompjuter biblioteka. Godina: 2007.

Dogovor 
18.12.2017Beograd 

ECDL: Word

ECDL: Word. Autor: Slobodan Šećerovski. Izdavač: Kompjuter biblioteka. Godina: 2007.

Stručna literatura iz oblasti informatike i programiranja. Knjige i priručnici na temu informacionih sistema, programskih jezika i pravila programiranja.