Nažalost, oglas nije pronađen. Oglas je obrisan ili ste pronašli neispravan link. Pogledajte druge oglase u ovoj kategoriji.

Poljoprivreda

15 €
19.01.2017 Beograd 

Stručna literatura za uzgoj riba, šaran i pastrmka

Stručna literatura za uzgoj riba, šaran i pastrmka. Stručna literatura za uzgoj riba (šaran i pastrmka). Sadržaj: izbor lokacija, karakteristike vode, hranjenje, razmnožavanje, zdravstvena zaštita, bolesti riba, izgradnja malih ribnjaka i drugi načini gajenja (kavezi), finansijski plan, adresa...

400 din
Meso i jaja
19.01.2017 Stara Pazova 

Meso i jaja

Proizvodi od mesa u domaćinstvu i proizvodnja jaja za potrošnju, novo.

800 din
Knjiga Ratarstvo i krmno bilje za praksu
19.01.2017 Zrenjanin 

Knjiga Ratarstvo i krmno bilje za praksu

U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-hibrida, plodored, obradu zemljišta, đubrenje, setvu, negu...

1.200 din
Knjiga, Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa
19.01.2017 Zrenjanin 

Knjiga, Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa

Knjiga, Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, autora Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije obuhvata kompletnu proizvodnju, uključujući kroz sisteme uzgoja i rezidbu voćaka i vinove loze. Obrađeni su različiti sistemi uzgoja voćaka i vinove loze i njihova zaštita. Knjiga je napisana na 538...

1.200 din
Knjiga, Savremena proizvodnja povrća
19.01.2017 Zrenjanin 

Knjiga, Savremena proizvodnja povrća

Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, organska proizvodnja, proizvodnja u zaštićenim prostorima...

800 din
Knjiga, Ratarstvo i krmno bilje za praksu
19.01.2017 Zrenjanin 

Knjiga, Ratarstvo i krmno bilje za praksu

U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-hibrida, plodored, obradu zemljišta, đubrenje, setvu, negu...

700 din
Knjiga, Rezidba voćaka za praktirače
19.01.2017 Zrenjanin 

Knjiga, Rezidba voćaka za praktirače

Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu vrednost. Ona se odnosi, kako za profesionalno gajenje...

500 din
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi
19.01.2017 Zrenjanin 

Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi

U knjizi " Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi", autora Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, obrađeno je površinsko navodnjavanje, navodnjavanje iz vazduha, navodnjavanje "kapanjem". Sve je više u primeni navodnjavanje "mikrokišenjem", prvenstveno kod voćaka i vinove loze, koje je takođe detaljno...

500 din
Orah i leska - Prof.Dr.Miladin Soskic
19.01.2017 Beograd 

Orah i leska - Prof.Dr.Miladin Soskic

OrahPrivredni znacaj, poreklo i rasprostranjenost orahaVaznije vrste oraha Citogenetika oraha Nasledjivanje osobina kod oraha Morfolosko-fizioloske osobine orahaFizioloske osobine oraha Cvetanje oraha Porast plodova oraha Fiziologija rodnosti oraha Fizioloogija ishrane orahaEkoloski uslovi za...

500 din
Kalemljenje voćaka - Jovan M. Medigovic
19.01.2017 Beograd 

Kalemljenje voćaka - Jovan M. Medigovic

Istorijat kalemljenja vocaka Zivot vocaka Kalemljenje i ponasanje podloge i sorte Anatomski i fizioloski odnosi podloge i sorte Objekti za proizvodnju reprodukcionog materijala za kalemljenje Podloge za pojedine vrste vocaka Proizvodnja podlogaProizvodnja kalem-grancicaIzbor, vrsta i sorte za...

700 din
Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
19.01.2017 Beograd 

Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru

Deo prvi Opšte osnove Predgovor Povrće i njegov značaj povrće kao hrana i lek Važnije organske materije u povrću Vitamini u povrću i njihov značaj Mineralne materije u povrću Štetne supstance u povrću tipovi zaštićenih prostora Staklenici Plastenici – plastični tuneli Tople leje Ostale vrste...

600 din
Rezidba voćaka - Prof.Dr.Miladin Šoškić
19.01.2017 Beograd 

Rezidba voćaka - Prof.Dr.Miladin Šoškić

Program mera u redovnoj proizvodnji treba da doprinese postizanju maksimalnih prinosa dobrog kvaliteta i to svake godine. To se postiže nizom agrotehničkih i pomotehničkih mera (rezidba, održavanje zemljišta, ishrana, đubrenje, navodnjavanje, zaštita od bolesti i dr. ). Među tim merama rezidba,...

800 din
Pčelarstvo - Prof.Dr.Jovan Kulincevic
19.01.2017 Beograd 

Pčelarstvo - Prof.Dr.Jovan Kulincevic

UvodPcelarstvo u proslostiBiologija medosnih pcelaTehnologija pcelarenjaKosnice , oprema i pcelinjaciKratak pregled radova na pcelinjaku po mesecimaOrganizacija proizvodnje meda na vecim pcelinjacimaSelekcija pcela i proizvodnja maticaPcelinji proizvodiPcelinja pasaPcele i zivotna sredinaPcelinje...

900 din
Poljoprivredni atlas Srbije
19.01.2017 Stara Pazova 

Poljoprivredni atlas Srbije

Poljoprivredni atlas Srbije, drugi tom, Prof. dr. Petar Marković.

700 din
Knjiga, Rezidba voćaka voćaka za praktičare
14.01.2017 Grocka 

Knjiga, Rezidba voćaka voćaka za praktičare

Autor knjige "Rezidba voćaka za praktičare", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije, uvideši najveći problem kod naših voćara, a to je nepoznavanje rezidbe voćaka kod različitih sistema uzgoja, napisao je knjigu koja ima veliku upotrebnu vrednost. Ona se odnosi, kako za profesionalno gajenje...

800 din
KNJIGA, RATARSTVO I KRMNO BILJE ZA PRAKSU
14.01.2017 Grocka 

KNJIGA, RATARSTVO I KRMNO BILJE ZA PRAKSU

U knjizi "Ratarstvo i krmno bilje za praksu", obuhvaćene su ratarske i krmne kulture većeg značaja za naše farmere. Proizvodnja ovih biljaka napisana je na pregledan i jednostavan način, sa akcentom na tehnologiji proizvodnje (izbor sorata-hibrida, plodored, obradu zemljišta, đubrenje, setvu, negu...

1.200 din
Knjiga, Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa
14.01.2017 Grocka 

Knjiga, Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa

Knjiga, Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa, autora Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije obuhvata kompletnu proizvodnju, uključujući kroz sisteme uzgoja i rezidbu voćaka i vinove loze. Obrađeni su različiti sistemi uzgoja voćaka i vinove loze i njihova zaštita. Knjiga je napisana na 538...

500 din
Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi
14.01.2017 Grocka 

Knjiga, Osnovi navodnjavanja u poljoprivredi

U knjizi "Osnovi Navodnjavanja u poljoprivredi", autora Stanka Nekića, dipl. ing. agr. obrađeno je površinsko navodnjavanje (brazdama, prelivanjem, potapanjem), podzemno navodnjavanje (subirigacija), zatim navodnjavanje iz vazduha, navodnjavanje "kapanjem", prvenstveno voćarskih, povrtarskih...

500 din
Knjiga, Zaštita voćaka i vinove loze i koncept int
14.01.2017 Grocka 

Knjiga, Zaštita voćaka i vinove loze i koncept int

U knjizi Zaštita voćaka i vinove loze i koncept integralne zaštite, Stanka Nekića, dipl. ing. agr. su veoma slikovito i jasno dati simptomi bolesti, opis štetočina kao i vreme njihove pojave i momenat tretiranja. Po voćnim vrstama za svaku bolest i štetočinu, data je čitava lepeza pesticida sa...

15 €
14.01.2017 Beograd 

Stručna literatura za uzgoj riba, šaran i pastrmka

Stručna literatura za uzgoj riba (šaran i pastrmka). Sadržaj: izbor lokacija, karakteristike vode, hranjenje, razmnožavanje, zdravstvena zaštita, bolesti riba, izgradnja malih ribnjaka i drugi načini gajenja (kavezi), finansijski plan, adresa ribnjaka, proizvodjaa hrane, mlađi i dr. Korišćena je...

Stručne knjige i priručnici iz oblasti poljoprivrede. Knjige o pčelarstvu, knjige o cveću i biljkama, uzgajanju voća i povrća.