Yandex

GeoBasara

Pozovite 
Geometar, geodetska agencija,''Azimut inženjering"
06.05.2021.Beograd 

Geometar, geodetska agencija,''Azimut inženjering"

Геодетска агенција "Азимут инжењеринг" која се бави дугогодишњим пословањем, пружа геодетске услуге физичким и правним лицима за послове: легализације-озакоњење објеката потпуна техничка документација (геодетски снимак, елаборат геодетских радова и извештај затеченог стања објекта), пројекат...