Yandex

HAI_Engineering

Biro za inženjering HAI osnovan je 2006. godine u Subotici kao samostalna zanatska radnja. Delatnost zanatske radnje je bilo pružanje usluga održavanja automatike pogona pumpi i ventilatora. U periodu od 2006 do 2009 razvijen je naš prvi sopstveni proizvod - HAI Zalivni automat. HAI zalivni automat je uređaj za automatizaciju procesa navodnjavanja u poljoprivredi. Prvi ovakav sistem instaliran je 2006. godine u Subotici na plantaži za proizvodnju jagoda. Ovaj sistem potpuno automatski sprovodi veoma zahtevnu proceduru navodnjavanja živića jagode. Osnovu automatskog zalivnog sistema čini softversko rešenje pod nazivom HAI LOGIC.

HAI LOGIC je naše univerzalno softversko rešenje za upravljanje sa pumpama i ventilima u sistemima za distribuciju tečnosti. Primenjuje se u sistemima za navodnjavanje, vodosnabdevanje i tretman vode. Omogućava potpunu automatizaciju procesa i daljinsko upravljanje sa komponentama sistema putem GSM mreže- mobilnih telefona.

Od 2009. godine proširujemo ponudu sa uređajima za upravljanje sa sistemima za centralno grejanje. Zadatak upravljanja je racionalizacija potrošnje energije za grejanje. Za tu svrhu razvili smo poseban softver HAI_ THERMO koji se koristi za upravljanje sa instalacijama za grejanje prema spoljnjoj temperaturi. Regulacija sistema za grejanje prema spoljnjim uslovima omogućava da se snaga sistema za grejanje brže i preciznije uskladi sa opterećenjem. Brže i tačnije usklađivanje snage prema opterećenju doprinosi osećaju ugodnosti u prostoru koji se greje jer je izbegnuto pothlađivanje ili pregrevanje, odnosno dovodi do smanjenja utroška energije za grejanje.

2010. godine paleti upravljačkih uređaja dodajemo proizvod HAI_Solar Drive koji je namenjen za upravljanje i kontrolu rada solarnih toplotnih postrojenja za pripremu tople vode i podršku grejanju. Upravljanje sa solarnim instalacijama predstavlja poseban izazov jer se radi o nepredvidivom izvoru energije. Oscilacije u intenzitetu sunčevog zračenja izazivaju promene u toplotnom opterećenju solarnih prijemnika pojedinačno i do razlike u opterećenju po prijemniku u većim solarnim postrojenjima. HAI_Solar drive je softversko rešenje koje rešava upravljanje sa velikim nizovima solarnih prijemnika.

2013. godine izrađujemo projektnu dokumentaciju i rukovodimo radovima na izgradnji prvog velikog solarng postrojenja za pripremu tople vode u proizvodnom procesu, čime uvodimo novu delatnost - rukovođenje radovima na izvođenju mašinskih instalacija.

2014. godine projektujemo i izvodimo prvi sistem za korišćenje otpadne toplote iz proizvodnog procesa za potrebe grejanja prostora. Projektovanje posebnih izmenjivača toplote tipa vazduh - voda za potrebe rekuperacije otpadne toplote urađeno je primenom metode konačnih elemenata pomoću zakupljenog superkompjutera.

2018. godine Biro za inženjering HAI menja oblik u privredno društvo.

Cilj preduzeća HAI Inženjering DOO je pružanje kvalitetnih usluga projektovanja i izvođenja mašinskih instalacija.

160.605 din
Solarni paketi
21.11.2019Subotica 

Solarni paketi

Solarni komplet JUNIOR 1 Namenjen je za pripremu sanitarne tople vode zadomaćinstva od 1 do 2 osobe. Sadrži: Ravni pločasti prijemnik Thermosolar TS300 1 kom sa garancijom od 10 godina. Komplet za hidrauličko spajanje prijemnika. Aluminijumski okvir za postavljanje na kosi krov. Mikroprocesorski...

219.952 din
Solarni paketi
21.11.2019Subotica 

Solarni paketi

Solarni komplet JUNIOR-2 Namenjen je za pripremu sanitarne tople vode za domaćinstva od 2 do 4 osobe. Sadrži: Ravni pločasti prijemnik Thermosolar TS300 2 kom sa garancijom od 10 godina. Komplet za hidrauličko spajanje prijemnika. Aluminijumski okvir za postavljanje na kosi krov. Mikroprocesorski...

228.960 din
Solarni paketi
21.11.2019Subotica 

Solarni paketi

Solarni komplet STANDARD-2 Namenjen je za pripremu sanitarne tople vode zadomaćinstva od 2 do 4 osobe. Sadrži: Ravni pločasti prijemnik Thermosolar TS300 2 kom sa garancijom od 10 godina. Komplet za hidrauličko spajanje prijemnika. Aluminijumski okvir za postavljanje na kosi krov. Mikroprocesorski...

Kontakt

HAI_Engineering
Adresa
27. Marta 3
Mesto
Subotica
Tel 1

Klik za prikaz telefona