Yandex

Nbgblok70

od 60 € 
Montaža, servisiranje i popravka klima uređaja
07.05.2021.Beograd 

Montaža, servisiranje i popravka klima uređaja

Montaža 60 e do 1m instalacije, demontaža 20 e, servisiranje klima uređaja 15 e, dopuna klime 25e, zamena kondenzatora 25-40 e, motor ventilatora spoljne jedinice 50-70 e, motor ventilatora unutrašnje jedinice 50-80 e, zamena step motora 25-40 e, zamena holendera od 15 e, zamena izolacije 5 e po...