Yandex

OnlineEnglish

od 200 din 
Online English
01.05.2021.Sremski Karlovci 

Online English

Dajem časove engleskog preko skype-a. Čas traje 25 min, efektivnog rada. Troškovi se pokrivaju tek nakon održanog časa, a najkasnije pre početka narednog. Isto važi i za dvočas. Ako troškovi nisu pokriveni u momentu kada počinje naredni čas, on se automatski otkazuje. Cena prevoda po stranici A4 u...