Yandex

aktpremer

Pozovite 
Geometar - AKT premer
23.04.2021.Beograd 

Geometar - AKT premer

Profesionano, brzo, povoljno vršimo usluge geodetskog snimanje za potrebe izrade: - katastarsko-topografskog plana, - situacionih planova, - elaborata geodetskih radova (snimane objekata, dogradnje objekata...), - geodetskog snimka, - ucrtavanje vodova, - specifikacije posebnih delova objekta...