Yandex

cilanadj

od 500 din 
Časovi
16.04.2021.Subotica 

Časovi

Brzo i sigurno znanje! Više od 25 godina iskustva u edukaciji. Fizika, elektrotehnika, mehanika, matematika, termodinamika, elektronika. Svi nivoi! Prihvatljiva cena! Cena po uzrastu (500-750 din/60min). Srpski, mađarski, hrvatski nastavni jezik. Internetska opremljenost. Mogućnost rada u malim...

od 500 din 
Časovi
16.04.2021.Subotica 

Časovi

Brzo i sigurno znanje! Više od 25 godina iskustva u edukaciji. Fizika, elektrotehnika, mehanika, matematika, termodinamika, elektronika. Svi nivoi! Prihvatljiva cena! Cena po uzrastu (500-750 din/60min). Srpski, mađarski, hrvatski nastavni jezik. Internetska opremljenost. Mogućnost rada u malim...

od 500 din 
Časovi
16.04.2021.Subotica 

Časovi

Brzo i sigurno znanje! Više od 25 godina iskustva u edukaciji. Fizika, elektrotehnika, mehanika, matematika, termodinamika, elektronika. Svi nivoi! Prihvatljiva cena! Cena po uzrastu (500-750 din/60min). Srpski, mađarski, hrvatski nastavni jezik. Internetska opremljenost. Mogućnost rada u malim...

od 100 din 
Kucanje stručnih tekstova
11.04.2021.Subotica 

Kucanje stručnih tekstova

Prihvatam kucanje stručnih tekstova iz tehničkih predmeta, izradu diplomskih radova i slično. Izrada u MC Wordu i prebacivanje u PDF format, tekst, formule, grafikoni, tabele, slike 100din/strani na srpskom i mađarskom jeziku. Kontakt isključivo na mobilni ili fiksni telefon u oglasu.