Yandex

Finest Food d.o.o.

Kasir

Finest Food d.o.o.

Izdavanje porudžbina i dodeljivanje dostavljačima, izdavanje i naplata fiskalnog računa Utvrđivanje novčanog stanja u kasi na početku smene, provera depozita Razduživanje kase na kraju smene...

Kontakt

Finest Food d.o.o.
Adresa
trscanska 4