Yandex

vladjor90

Pozovite 
Časovi iz Međunarodne ekonomije
06.04.2021.Beograd 

Časovi iz Međunarodne ekonomije

Časovi iz Međunarodne ekonomije - Studenti i srednjoškolci! Povoljno i kvalitetno! Predavač: Master ekonomije, smer Međunarodna ekonomija. - Časovi u centru grada, blizu Vukovog spomenika. - pojedinačni i grupni časovi - Kompletna priprema za kolokvijume i ispit - Prolaz na ispitu zagarantovan! -...

Pozovite 
Časovi iz Javnih finansija
06.04.2021.Beograd 

Časovi iz Javnih finansija

Časovi iz Javnih finansija - Studenti i srednjoškolci! Povoljno i kvalitetno! Predavač: Master ekonomije,dobitnik nagrada sa takmičenja iz Matematike. - Časovi u centru grada, blizu Vukovog spomenika. - pojedinačni i grupni časovi - Kompletna priprema za kolokvijume i ispit - Prolaz na ispitu...

Pozovite 
Grupni i pojedinačni časovi iz statistike
06.04.2021.Beograd 

Grupni i pojedinačni časovi iz statistike

Časovi iz Statistike - Studenti i srednjoškolci! Povoljno i kvalitetno! Predavač: Master ekonomije,dobitnik nagrada sa takmičenja iz Matematike. - Časovi u centru grada, blizu Vukovog spomenika. - pojedinačni i grupni časovi - Kompletna priprema za kolokvijume i ispit - Prolaz na ispitu...

Pozovite 
Časovi iz ekonomsko-matematičkih modela
06.04.2021.Beograd 

Časovi iz ekonomsko-matematičkih modela

Časovi iz Ekonomsko-matematičkih modela - Studenti i srednjoškolci! Povoljno i kvalitetno! Predavač: Master ekonomije,dobitnik nagrada sa takmičenja iz Matematike. - Časovi u centru grada, blizu Vukovog spomenika. - pojedinačni i grupni časovi - Kompletna priprema za kolokvijum i ispit - Prolaz na...

Pozovite 
Časovi engleskog za ekonomiste 1,2,3 i 4
06.04.2021.Beograd 

Časovi engleskog za ekonomiste 1,2,3 i 4

Povoljno i brzo! Iskustvo: Jezički smer gimnazije, 4 godine Engleskog tokom studija - Odlično upoznat sa Engleskim za ekonomiste. - Časovi u centru grada,blizu Vukovog spomenika. - za studente i srednjoškolce - Prolaz na ispitu zagarantovan! - Kontakt