Yandex

Administrativne usluge Novi Sad

od 50 € 
Zaštita na radu i zaštita od požara
20.01.2021.Novi Sad 

Zaštita na radu i zaštita od požara

"Likosi d.o.o." je licencirana firma za pružanje usluga iz oblasti Zaštite na radu i Zaštite od požara. - Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini i prateća dokumentacija, - Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, - Izrada dokumenata zaštite od požara, - Izrada evakuacionog...

Kompletne administrativne usluge preduzećima i fizičkim licima. - Novi Sad