Yandex

Kreativno pisanje, pisanje tekstova

Kreativno pisanje tekstova za novine, blogove, portale, tekstovi za muzičke grupe, romantične priče, ljubavna poezija, pisanje sastava i radova.