Podučavanje iz stručnih predmeta

od 600 din 
Osnovi elektrotehnike, elektronika, fizika
14.08.2018Beograd 

Osnovi elektrotehnike, elektronika, fizika

Profesorka, magistar elektrotehnike, sa višegodišnjim iskustvom, priprema učenike i studente iz osnova elektrotehnike, elektronike, matematike, fizike i srodnih predmeta elektrotehničke struke. Cena dvočasa je 1200 dinara za učenike i 1500 dinara za studente, ako dolaze kod mene (kod Cvetkove...

Pozovite 
Statistička obrada podataka
20.08.2018Beograd 

Statistička obrada podataka

Master primenjene statistike sa višegodišnjim iskustvom u radu u različitim naučnim oblastima pruža uslugu statističke obrade podataka u statističkim softverima (R, R Studio, EZR, SPSS, Statistica, Stata, Excel i dr.) za naučne i stručne radove (master, magistarski, doktorske disertacije). Počev od...

od 600 din 
Statistika, časovi
20.08.2018Beograd 

Statistika, časovi

Master primenjene statistike, sa višegodišnjim iskustvom u podučavanju, daje časove statistike studentima i srednjoškolcima. Od osnovnih do doktorskih studija u svim naučnim oblastima. Individualni i grupni rad u statističkim softverima (R, R Studio, EZR, SPSS, Statistica, Stata, Excel i dr.) ili...

od 700 din 
Statika i otpornost materijala
20.08.2018Beograd 

Statika i otpornost materijala

Privatni časovi iz predmeta Statika i otpornost materijala za učenike srednje građevinske škole. Master inženjer građevinarstva. Cena: Individualni časovi 1000 din. Grupni 700 din.

od 700 din 
Nacrtna geometrija i perspektiva
20.08.2018Beograd 

Nacrtna geometrija i perspektiva

Diplomirani inženjer arhitekture sa 12 godina profesorskog iskustva daje časove nacrtne geometrije i perspektive studentima i srednjoškolcima u Beogradu! Na časovima se odmah rešavaju zadaci sa prethodnih ispitnih rokova i kontrolnih zadataka. Svi nepoznati pojmovi se objašnjavaju u toku rešavanja...

od 800 din 
Konstrukcije,konstruktivni sistemi i projektovanje
20.08.2018Beograd 

Konstrukcije,konstruktivni sistemi i projektovanje

Diplomirani inženjer arhitekture sa 11 godina profesorskog iskustva daje časove iz: konstrukcija, konstruktivnih sistema i projektovanja. Časovi obuhvataju objašnjenja kako se projektuju, detaljno proračunavaju a zatim i iscrtavaju objekti sa glavnom konstrukcijom od armiranog betona, drveta ili...

od 700 din 
Mehanika, statika, beton, drvo i metal, PKAO, KKPM
20.08.2018Beograd 

Mehanika, statika, beton, drvo i metal, PKAO, KKPM

Diplomirani inženjer arhitekture sa 14 godina profesorskog iskustva daje časove iz: mehanike i otpornosti materijala, statike, betonskih, drvenih i metalnih konstrukcija. Časovi obuhvataju objašnjenja kako se projektuju, detaljno proračunavaju a zatim i iscrtavaju objekti sa glavnom konstrukcijom...

od 1.000 din 
Sintaksa srpskog jezika
20.08.2018Beograd 

Sintaksa srpskog jezika

Profesor srpskog jezika sa višegodišnjim iskustvom daje časove Sintakse srpskog jezika studentima Filološkog fakulteta. Studenti se uspešno osposobljavaju da samostalno vrše detaljnu analizu sintaksičke strukture rečenica i da izrađuju rečenične dijagrame.

Pozovite 
OET - podučavanje
20.08.2018Beograd 

OET - podučavanje

Profesor daje časove osnova elektrotehnike.

Pozovite 
20.08.2018Beograd 

Grupni i pojedinač časovi iz međunarodne ekonomije

Dodatni časovi iz Međunarodne ekonomije za studente/srednjoškolce, Povoljno i kvalitetno! Nastavu drži Master ekonomista koji je završio smer Međunarodna ekonomija.Pojedinačni i časovi u grupi.U pitanju je kompletna priprema za kolokvijume i ispit. Grupe su od 2 do 5 studenata.Siguran prolaz na...

Pozovite 
20.08.2018Beograd 

Grupni i pojedinačni časovi iz Javnih finansija

Dodatni časovi iz Javnih Finansija za studente/srednjoškolce, povoljno i kvalitetno! Nastavu drži Master ekonomista, dobitnik nagrada sa takmičenja iz Matematike. Pojedinačni i časovi u grupi. U pitanju je kompletna priprema za kolokvijume i ispit. Prelaze se sve lekcije koje idu za kolokvijum i...

Pozovite 
20.08.2018Beograd 

Časovi iz Engleskog za ekonomiste 1,2,3 i 4

Dodatni časovi iz Poslovnog engleskog i iz Engleskog jezika za ekonomiste 1,2,3 i 4 za studente/srednjoškolce, Povoljno i kvalitetno! Master ekonomista,bio sam jezički smer u Gimnaziji. Siguran prolaz na ispitu, časovi po dogovoru.Prijave i info na tel.

Pozovite 
20.08.2018Beograd 

Grupni i pojedinačni časovi iz statistike

Dodatni časovi iz Statistike za studente/srednjoškolce, povoljno i kvalitetno! Nastavu drži Master ekonomista,dobitnik nagrada sa takmičenja iz Matematike.Pojedinačni i časovi u grupi.U pitanju je kompletna priprema za kolokvijume i ispit. Grupe su od 2 do 5 studenata.Siguran prolaz na ispitu,...

Pozovite 
20.08.2018Beograd 

Časovi iz ekonomsko-matematičkih modela

Dodatni časovi iz ekonomsko-matematičkih modela za studente/srednjoškolce, Povoljno i kvalitetno! Nastavu drži Master ekonomista,dobitnik nagrada sa takmičenja iz Matematike.Siguran prolaz na ispitu, časovi po dogovoru.Prijave i info na mejl ili tel.

Pozovite 
19.08.2018Beograd 

Časovi elektrotehnike, elektronike

Profesor sa iskustvom u srednjoj školi daje časove iz osnova elektrotehnike, elektronike, telekomunikacija, matematike i fizike. Pomažem pri izradi maturskih i seminarskih radova. Dolazim na vašu adresu. Povoljno.

od 1.200 din 
Mehanika
19.08.2018Beograd 

Mehanika

Mehanika, statika, kinematika, otpornost materijala, mašinski elementi i drugi mašinski predmeti za srednjoškolce i sudente, matematika i fizika za osnovce i srednjoškolce. Časove daje diplomirani mašinski inženjer sa dugogodišnjim iskustvom.

Pozovite 
Računovodstvo
19.08.2018Beograd 

Računovodstvo

Nastavnik računovodstva studentima i srednjoškolcima drži časove računovodstva.

Pozovite 
Poslovna statistika
19.08.2018Beograd 

Poslovna statistika

Časovi Poslovne Statistike za studente Megatrenda , Fefa , Union , Upravno poslovnom, i drugim fakultetima. Individualan rad tokom pripreme kolokvijuma – ispita. Izrada domaćih zadataka. Višegodišnje iskustvo u edukaciji.

od 1.000 din 
Otpornost materijala i otpornost konstrukcija
18.08.2018Beograd 

Otpornost materijala i otpornost konstrukcija

Preko 20 godina iskustva u radu sa svim uzrastima. Dvočas traje 90 minita. Studenti 1500 dinara, srednjoškolci 1200 dinara. Grupno popust. Studenti 2x1000 dinara ili 3x800 dinara. Srednjoškolci 2x1000 dinara ili 3x800 dinara. Dolazim, Bane

od 1.000 din 
Nacrtna geometrija učenicima i studentima, dolazim
18.08.2018Beograd 

Nacrtna geometrija učenicima i studentima, dolazim

Preko 20 godina iskustva u radu sa svim uzrastima. Dvočas traje 90 minita. Studenti 1500 dinara, srednjoškolci 1200 dinara. Grupno popust. Studenti 2x1000 dinara ili 3x800 dinara. Srednjoškolci 2x1000 dinara ili 3x800 dinara. Dolazim, Bane

Privatni časovi iz elemenata, elektrotehnike, elektronike, programiranja, nacrtne geometrije, računovodstva, statistike za studente i srednjoškolce.