Pravne usluge

Pozovite 
MAXIMUS - PRO procene i veštačenja
15.01.2018Pančevo 

MAXIMUS - PRO procene i veštačenja

- sudska veštačenja iz oblasti građevinarstva - procena tržišne vrednosti nepokretnosti(građevinski objekti, građevinsko i poljoprivredno zemljište) - upis posebnih delova objekata u katastar nepokretnosti - ozakonjenje (činjenično stanje objekata, izgrađenost pre donošenja propisa o izgradnji) ...

Pozovite 
15.01.2018Beograd 

Pravne usluge

Javne nabavke, sačinjavanje zahteva za zaštitu prava ponuđača, sačinjavanje žalbi, pružanje pravnih saveta i stručnih mišljenja u oblasti javnih nabavki, konsultacije za podnošenje zahteva, analiza konkursne dokumentacije. Euro Law DOO

Pozovite 
Veštačenje
14.01.2018Beograd 

Veštačenje

Pružamo Vam sve vrste veštačenja i procene i procene imovine. Specijalizovali smo se za procene iz oblasti ekonomije, poljoprivrede i građevinarstva. Najčešće vršimo procenu objekata, parcela, stanova, zasada, ekonomskih dvorišta itd. Vestačenje za: Kredite koje daje republika Srbija - fond za...

Pozovite 
Kancelarijsko administrativne usluge
14.01.2018Beograd 

Kancelarijsko administrativne usluge

Niste više obavezni da zaposlite pravnika u vašoj firmi, dovoljno je da nas angažujete i servisiraćemo Vas u pogledu: osnivanja pravnih lica, radnji, udruženja i preduzetnika, vršenje svih promena u APR, poreske prijave, prijave na penziono i socijalno, pravilnici, izrada osnivačkih akata, promena...

Pozovite 
Sudska veštačenja iz građevinske oblasti
14.01.2018Beograd 

Sudska veštačenja iz građevinske oblasti

Sudska veštačenja iz oblasti građevine (ovlašćeni za sudska veštačenja), procena nekretnina. Profesionalno. DOO Arhitekt stil - inženjering Despota Đurđa 23, Zemun.

Pozovite 
Sudska i vansudska veštačenja u građevinarstvu
13.01.2018Beograd 

Sudska i vansudska veštačenja u građevinarstvu

Oblast veštačenja: Građevinarstvo. Teritorija obavljanja delatnosti: cela teritorija Republike Srbije.

od 20 € 
Sportski klubovi, udruženja osnivanje
12.01.2018Beograd 

Sportski klubovi, udruženja osnivanje

Registracija osnivanje sportskih klubova, udruzenja taksi, firmi do od i ostalo

Pozovite 
12.01.2018Beograd 

Pružanje usluga BZR i ZOP

Za mala preduzeća - Da li vam treba pomoć oko izrade akata iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu i Zaštite od požara? Rado ćemo vam pomoći da svoje zakonom propisane obaveze ispunite.

Pozovite 
Pravne usluge
10.01.2018Beograd 

Pravne usluge

Perfekta sistem doo je privredno društvo koje se bavi pružanjem pravnih usluga iz oblasti: javnih nabavki, osnivanja i registracije privrednih subjekata, izrade normativnih akata privrednim subjektima ...  Poslu pristupamo sa zadatkom da iz svake pravne situacije postignemo maksimum za klijenta...

od 35 € 
10.01.2018Beograd 

Virtuelna kancelarija

Adresa (sedište) za vašu firmu. Prijem/dostava pošte.

Pozovite 
Registracija preduzeća DOO Register LLC in Serbia
10.01.2018Beograd 

Registracija preduzeća DOO Register LLC in Serbia

Registracija preduzeća DOO u Beogradu, savetovanje, rezervacija poslovnog imena, priprema dokumentacije za registraciju u APR-u, banku ili Poresku upravu. Takođe, možete izabrati neke od naših usluga za sledeće poslovne korake: usluge menadžmenta preduzeća, pripremanje svih obaveznih pravilnika...

Pozovite 
10.01.2018Beograd 

Registracija preduzeća DOO Register LLC in Serbia

Registracija preduzeća d.o.o. u Beogradu, savetovanje, rezervacija poslovnog imena, priprema dokumentacije za registraciju u APR-u, banku ili poresku upravu. Takođe, možete izabrati neke od naših usluga za sledeće poslovne korake: usluge menadžmenta preduzeća, pripremanje svih obaveznih pravilnika...

Pozovite 
09.01.2018Beograd 

Ugovori, uknjižba, prenos poreza i komunalija

Brzo i lako do kompletne usluge koja prati kupoprodaju nepokretnosti. Ne morate više čekati u redu i izlaziti nekoliko puta sa posla da biste sve to uradili, jer smo mi tu za vas. Izrada ugovora, uknjižba nepokretnosti, prenos poreza na apsolutna prava i poreza na imovinu, prenos infostana,...

Pozovite 
Kompletna pravna usluga
08.01.2018Beograd 

Kompletna pravna usluga

Kompletna stručna i efikasna pravna usluga u pogledu osnivanja i registracije privrednih društava, radnji, udruženja. Izrada osnivačkog akta i svih promena u APR-u, kao i promena osnivača Sastavljanje ugovora, tužbi, žalbi, predloga, sporazuma, zahteva, zastupanje pred sudom i svim organima u...

Pozovite 
Besplatne stručne radionice za naše penzionere
08.01.2018Pančevo 

Besplatne stručne radionice za naše penzionere

Za naše penzionere, organizuju se besplatne stručne radionice sa temom "Sigurnija i dostojanstvena starost" , gde se naši stariji sugrađani upoznaju sa instrumentima pravno-tehničkog poslovanja čijom upotrebom značajno mogu da poboljšaju kvalitet svog življenja, naročito svoje materijalno stanje a...

Pozovite 
08.01.2018Beograd 

Priprema dokumentacije za notara

Priprema, zakazivanje i izrada nedostajuće dokumentacije za potrebe javnog beležnika ( overa kupoprodajnih ugovora, prepisa, ovlašćenja i sl... ) Ako nemate vremena za bacanje, pozovite nas !!!

Pozovite 
07.01.2018Beograd 

Zahtev za zaštitu prava ponuđača

Konsultantsko preduzeće pruža usluge iz oblasti javnih nabavki, a između ostalog, objektivno sagledava mogućnost za podnošenje zahteva za zaštitu prava na tendersku dokumentaciju ili odluku o dodeli ugovora javne nabavke. Tenderwin doo

od 20 € 
Pravne usluge. adminstracija. registracija firmi
06.01.2018Beograd 

Pravne usluge. adminstracija. registracija firmi

Pravne usluge, zastupanja stranih firmi u Srbiji, osnivanje DOO, AD, udruženja, škola, univerziteta, bolnica, staračkih domova. Likvidacije i stečaji. Zastupanje na tenderima. Strana ulaganja.

Pozovite 
06.01.2018Beograd 

Radne i boravišne dozvole za građanje Srbije

Naša firma pruža usluge posredovanja u obezbedjivanju radnih i boravisnih dozvola , na osnovu koga se dobija trajni boravak u Evropskoj Uniji . Ova usluga je namenjena prvenstveno ljudima koji imaju obezbedjen posao u bilo kojoj zemlji EU, koja je članica šengena, npr:( Slovačka, Austrija, Nemačka,...

od 5 din 
06.01.2018Beograd 

Upravljanje nekretninama

Upravljanje zgradama, pos.-stam. objektima po najpovoljnijim cenama, upravnik sa licencom PKS

Ugovori, razvodi, alimentacije, kupoprodaja, potraživanja, naknada štete, testamenti, uknjižba. Kompletne pravne usluge preduzećima i fizičkim licima.