Prevodioci i sudski tumači Vršac

od 600 din 
30.12.2018Vršac 

Overeni prevodi

Francuski i rumunski , sudski prevodilac. Sve vrste prevoda, stručno i kvalitetno. Usmeni prevodi, pismeni prevodi sa overom i bez overe. Samostalni sudski prevodilac za francuski i rumunski jezik. 600,00 din/str. Hitni prevodi u istom danu 1000,00/str.Kontakt telefon:  

Prevodi sa overom. Sudski tumači i prevodioci za engleski, ruski, francuski, italijanski, nemački, arapski, grčki, španski. Tekstovi i dokumentacija. - Vršac