Yandex

Promocije i marketing

Promocije, reklame, marketing, vođenje stranica na društvenim mrežama, oglašavanje na internetu, e-mail marketing, affiliate marketing, podela flajera.