Yandex

Konsalting | Poslovni kontakti Loznica

od 500 € 
No Image
28.07.2019Loznica 

Konsalting usluge

Izrada poslovnog plana - biznis plana - za odobrenje kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije. I kod drugih banaka.

Prodaja firmi, provera boniteta, ustupanje posla, preuzimanje firmi. Saveti i poslovni konsalting, finansijska konsolidacija i reorganizacija preduzeća. - Loznica