Konsalting | Poslovni kontakti Loznica

od 500 € 
30.11.2018Loznica 

Konsalting usluge

Izrada poslovnog plana - biznis plana - za odobrenje kredita kod Fonda za razvoj Republike Srbije. I kod drugih banaka.

Prodaja firmi, provera boniteta, ustupanje posla, preuzimanje firmi. Saveti i poslovni konsalting, finansijska konsolidacija i reorganizacija preduzeća. - Loznica